Tarieven

Therapeutisch behandelplan (afgestemd op uw hoofdklacht)

Een behandelplan bestaat uit :

– Anamnese + 1 voetreflexbehandeling ( á € 90,- )

– 4 VoetreflexPlus behandelingen ( á € 60,- )

€ 330,- per behandelplan


…specifieke behandeling op uw zorgvraag

…volgens behandelplan

…blokkades opheffen

45-60 minuten: € 60,-


…kalmerende en rustgevende werking

…ontspanning van de spieren

…bevordering van de doorbloeding

60-75 minuten: € 70,-


…lekker tot rust komen

…lichaam en geest

…tijd voor jezelf

45-60  minuten: € 60,-


…energie voelen en laten stromen

…energiekanalen openen

…blokkades opheffen

60-75  minuten: € 85,-


…energie voelen en laten stromen

…energiekanalen openen

…blokkades opheffen

…ontspanning

 • De behandelingen die ik geef worden mogelijk (deels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor de exacte hoogte van uw mogelijke vergoeding verwijs ik u naar uw eigen polisvoorwaarden. Op de website van zorgwijzer.nl staat een overzicht van de mogelijke vergoedingen per zorgverzekeraar.
 • Voetreflexologie valt onder alternatieve/complementaire geneeswijzen. Een doorverwijzing vanuit een huisarts is hierdoor niet nodig.
 • De kosten van een behandeling gaan niet af van het eigen risico.
 • Let op ! Betaling vindt direct na de behandeling via PIN plaats.
 • Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen VNRT en RBCZ.
 • Behandelingen die niet door kunnen gaan, dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Verzuimde of niet tijdig afgezegde afspraken worden alsnog in rekening gebracht.

 • Ik ben aangesloten bij SCAG, geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.
 • Indien u een klacht heeft over 1 van mijn behandelingen schroom dan niet dit direct aan mij te melden. Kijken we gezamenlijk wat we aan u klacht kunnen doen.
 • Mochten u en ik er gezamenlijk niet tot een oplossing komen dan adviseer ik u contact op te nemen met de VNRT beroepsvereniging.
 • Iets te vieren en een bijzonder cadeau geven ? Het is mogelijk om een cadeaubon te kopen, deze wordt feestelijk verpakt en kan voor elk gewenste massage uitgeschreven worden. Kijk voor mogelijkheden qua massages op deze pagina en laat het via mijn contactpagina even weten.
 • Maatwerk voor uw bedrijf of organisatie ? Vraag hiervoor een offerte aan via mijn contactpagina, te vinden op deze site.

PRIVACY VERKLARING -1-

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

PRIVACY VERKLARING -2-

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie’
 • de kosten van het consult

Voor u start met de behandeling(en) ga ik er van uit dat u het privacy beleid van deze website hebt gelezen en het beleid accepteert.

© Copyright - Voetreflexmartine